http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

LogotypFöljande bestämmelser och restriktioner gäller vid användandet av Trädgårdsteknik AB:s logotyp, om inte annat uttryckligen specificerats:
  1. Logotypen får inte användas i samband med pornografiskt, illegalt och annat ovidkommande material.
  2. Trädgårdsteknik AB vidhåller rättigheten att evaluera relevans och lämplighet hos tredje part.
  3. Vid omskalning får inte logotypens proportioner revideras. Proportionerna är och skall följa relationsvärdet 6:1 (b:h).
  4. Logotypens färg får inte revideras. Logotypens färgsättning skall vara följande: hex - #0011CF - rgb(0, 17, 207) - cmyk(92, 85, 0, 0).
  5. Trädgårdsteknik AB vidhåller rättigheten att förbjuda tredje parts vidare nyttjande av logotyp, trots tidigare medgivande.
  6. Före applikation måste tredje part underrätta Trädgårdsteknik AB. Oanmält användande förvägras.
  7. Tredje part måste vara registrerad i Trädgårdsteknik AB:s webbutik
  8. Vid länkning måste logotypen leda till Trädgårdsteknik AB:s startsida - http://www.tradgardsteknik.se
  9. Om tredje part ingår i ovanstående skriftliga överenskommelse och inte inordnar sig dess stadganden, genererar tredje parts undermåliga förvaltning omedelbart skadestånd.


Copyright © 2019 Trädgardsteknik AB

NYHETSBREVCopyright © 2019 Trädgårdsteknik AB