http://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Gjuten värmepanna


Gjuten värmepanna


Trestråks olje- och gaspanna för övertryckseldning. Konstruktionstryck 6,0 Bar max 120°C. Pannan är utformad med väl tilltagna volymer för förbränning av gas och lättolja.

Lägsta returtemperatur kan sättas till 15 °C vid framledningstemperatur 50 °C. Systemet är CE godkänt.

Pannan kan lätt transporteras genom trånga dörröppningar och levereras sammandragen eller i lösa sektioner för montage i befintliga pannrum, största delen blir endast 150 mm bred vid intagning! Separata beklädnadsplåtar som enkelt monteras efter att pannan transporterats in i pannrummet.

Miljö och ljudnivåer
Genom stora volymer och det vattenkylda vattenutrymmet, erhålls en låg utsläppsnivå och möjligheter ges till en ren förbränning tillsammans med en god bränslekvalitet. Följande extra tillbehörsutrustning finns för extra känsliga miljöer:Avgasljuddämpare; brännarljuddämpare; vibrationsdämpande pannfundament.

Hög verkningsgrad
GE 315 arbetar optimalt i varje belastningsområde vilket ger en hög verkningsgrad. Konvektionsytornas placering kring brännkammaren ger en naturlig gasväg och ett lågt gasmotstånd.

Fördelaktig lastfördelning
GE 315:s belastning på fundament blir liten på grund av att pannans sektioner belastar golvkonstruktionen längs hela pannan. Plattjärn gjutes eller skruvas i golvet under pannans fotstativ.

Ytterligare fundament är inte nödvändigt om uppställningsytan är plan.

Enkelt underhåll
Pannans frontlucka är fullt utsvängbar. Luckan kan lätt svängas upp med brännaren monterad. Brännarrör och konvektionsytorna blir lätt tillgängliga. Gångjärnen för luckan kan placeras på höger och vänster sida. Synglas finns i dörren för kontroll av lågan från brännaren. Pannplåtar kan enkelt demonteras och monteras vid behov av eventuell besiktning av pannans tryckbärande delar.

Brännarteknik
GE 315 kan utrustas med alla provade olje- /gasbrännare, provningen ska vara utförd enligt DIN 4787 eller DIN EN 267 och gasbrännare enligt DIN 4788 eller DIN 676 samt vara CE märkt.

Vi tillhandahåller enheter om 140 och 230 kW. För mer information, se bifogad produktbroschyr.

Produktbroschyr

Du tittade nyligen på dessa produkter

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se